3 Leccións de empresas verdadeiramente centradas no cliente

A recollida de comentarios dos clientes é o primeiro paso obvio para ofrecer experiencias óptimas dos clientes. Pero só é o primeiro paso. Nada se consegue a menos que esa retroalimentación impulse algún tipo de acción. Con demasiada frecuencia recóllense comentarios, agréganse nunha base de datos de respostas, analízanse ao longo do tempo, xéranse informes e finalmente faise unha presentación recomendando cambios. Daquela, os clientes que proporcionaron os comentarios determinaron que non se está facendo nada cos seus comentarios e xa o fixeron