RFP360: Tecnoloxía emerxente para sacar a dor das RFP

Pasei toda a miña carreira en vendas e mercadotecnia de software. Apureime por traer clientes potenciais, acelerar o ciclo de vendas e gañar ofertas, o que significa que investín centos de horas da miña vida pensando, traballando e respondendo ás ofertas de compra, un mal necesario á hora de gañar novos negocios. . Os RFP sempre se sentiron como unha persecución de papel interminable: un proceso miserablemente lento que inevitablemente requiría cazar