Cinco xeitos de infundir cultura na súa estratexia de mercadotecnia

A maioría das empresas ven a súa cultura a maior escala, cubrindo a toda a organización. Non obstante, é importante aplicar a cultura definida pola súa organización a todas as operacións internas, incluído o seu equipo de marketing. Non só aliña as túas estratexias cos obxectivos xerais da túa empresa, senón que establece un estándar para que outros departamentos o sigan. Aquí tes algunhas formas en que a túa estratexia de mercadotecnia pode reflectir a cultura xeral da túa organización: 1. Nomea un líder cultural.