Por que os equipos de vendas e mercadotecnia precisan Cloud ERP

Os líderes de mercadotecnia e vendas son compoñentes integrais para impulsar os ingresos da empresa. O departamento de mercadotecnia desempeña un papel vital na promoción do negocio, detallando as súas ofertas e establecendo os seus diferenciadores. A mercadotecnia tamén xera interese no produto e crea clientes potenciais ou perspectivas. En concerto, os equipos de vendas céntranse en converter clientes potenciais en clientes pagadores. As funcións están estreitamente entrelazadas e críticas para o éxito global dunha empresa. Dado o impacto que teñen as vendas e o marketing no