Como adoptar un enfoque consciente da IA ​​reduce os conxuntos de datos sesgados

As solucións baseadas en IA precisan que os conxuntos de datos sexan eficaces. E a creación deses conxuntos de datos está chea dun problema de sesgo implícito a nivel sistemático. Todas as persoas sofren de prexuízos (tanto conscientes como inconscientes). Os prexuízos poden adoptar calquera número de formas: xeográfica, lingüística, socioeconómica, sexista e racista. E eses prexuízos sistemáticos están incorporados aos datos, o que pode dar lugar a produtos de IA que perpetúan e magnifican o sesgo. As organizacións necesitan un enfoque consciente para mitigar