Por que os equipos de marketing e TI deberían compartir responsabilidades de ciberseguridade

A pandemia aumentou a necesidade de que todos os departamentos dunha organización presten máis atención á ciberseguridade. Iso ten sentido, non? Canta máis tecnoloxía usemos nos nosos procesos e no noso traballo diario, máis vulnerables poderemos ser ante unha infracción. Pero a adopción de mellores prácticas de ciberseguridade debería comezar con equipos de marketing ben versados. A ciberseguridade adoita ser unha preocupación para os líderes de tecnoloxía da información (TI), os responsables de seguridade da información (CISO) e os directores de tecnoloxía (CTO)