Compromiso social de puntuación

A maioría dos comerciantes entenden a importancia de usar as redes sociais para relacionarse cos clientes, crear coñecemento de marca e xerar clientes potenciais, pero moitas empresas seguen loitando. Como involucras os clientes potenciais a nivel persoal, amosas o valor da túa empresa e, finalmente, convérteos en clientes? Para unha empresa hai pouco valor en ter miles de seguidores en Twitter se ninguén lle compra. Resúmese en medir os resultados e identificar facilmente o que estás facendo