Acrónimos XML

XML

XML é o acrónimo de Linguaxe de marcado extensible.

Unha linguaxe de marcado que se usa para codificar datos nun formato que sexa lexible por humanos e por máquina.