Acrónimos URI

URI

URI é o acrónimo de Identificador universal de recursos.

Un membro do conxunto universal de nomes en espazos de nomes rexistrados e enderezos referidos a protocolos ou espazos de nomes rexistrados. Moitas veces úsase indistintamente con Universal Resource Locator (URL), que é unha forma de URI.