Acrónimos SQL

SQL

SQL é o acrónimo de Líder cualificado en vendas.

Un cliente potencial que pasou pola canalización de vendas, desde un cliente cualificado para marketing ata un cliente aceptado por vendas, ata unha posición na que o equipo de vendas agora pode traballar para convertelo nun cliente activo.

fonte: Gartner

SQL

SQL é o acrónimo de Lingua de consulta estruturada.

Linguaxe utilizada na programación e deseñada para xestionar os datos almacenados nun sistema de xestión de bases de datos relacionais ou para o procesamento de fluxos nun sistema de xestión de fluxos de datos relacionais. A sintaxe e a biblioteca asociada de funcións poden diferir entre as plataformas de bases de datos.