Acrónimos SPF

SPF

SPF é o acrónimo de Marco de políticas do remitente.

Sender Policy Framework é un protocolo de autenticación de correo electrónico deseñado para detectar a falsificación dun dominio de envío a partir dun servizo de envío ou enderezo IP non autorizado durante a entrega do correo electrónico.