Acrónimos de SMS

SMS

SMS é o acrónimo de Servizo de mensaxes curtas.

O estándar orixinal para o envío de mensaxes de texto a través de dispositivos móbiles. Unha única mensaxe de texto limitouse a 160 caracteres, incluídos os espazos. SMS foi deseñado para encaixar dentro doutros protocolos de sinalización, polo que a lonxitude da mensaxe SMS está limitada a 160 caracteres de 7 bits, é dicir, 1120 bits ou 140 bytes. Se un usuario envía máis de 160 caracteres, podería enviarse en ata 6 partes do número total de 918 caracteres na mensaxe ligada.