Acrónimos de PEME

SME

SME son as siglas de Pequenas e Medianas Empresas.

na Unión Europea, as Pequenas e Medianas Empresas son organizacións dun tamaño específico medido polo número de empregados. As pequenas empresas teñen menos de 50 empregados e as medianas empresas teñen máis de 50 pero menos de 250 empregados. A abreviatura SMB úsase nos Estados Unidos e difire na explicación.