Acrónimos SMB

SMB

SMB é o acrónimo de Pequenas e medianas empresas.

As pequenas e medianas empresas son organizacións dun tamaño específico, tanto en número de empregados como en ingresos anuais. Se se mide polo número de empregados, as pequenas empresas son aquelas con menos de 100 empregados e as medianas empresas son aquelas organizacións con entre 100 e 999 empregados. Se se mide alternativamente polos ingresos anuais, son organizacións con menos de 50 millóns de dólares en ingresos anuais e medianas ou organizacións que gañan máis de 50 millóns de dólares pero menos de 1 millóns de dólares. A abreviatura SME é usada por fóra dos Estados Unidos.