Acrónimos SLC

SLC

SLC é o acrónimo de Compromiso de nivel de servizo.

Unha forma máis ampla e xeneralizada de an SLA. Os dous difieren porque un SLA é bidireccional e implica dous equipos. Pola contra, un SLC é unha obriga unidireccional que establece o que un equipo pode garantir aos seus clientes en cada momento.

fonte: TechTarget