Acrónimos SLA

SLA

SLA é o acrónimo de Acordo de nivel de servizo.

Un contrato entre un provedor de servizos e os seus clientes que documenta cales son os servizos que prestará o provedor e define os estándares que está obrigado a cumprir. Dentro da industria SaaS, isto refírese a miúdo ao tempo de actividade garantido da plataforma e ao tempo de resposta do equipo de soporte.