Acrónimos RSA

RSA

RSA é o acrónimo de Rivest Shamir Adleman.

RSA é un sistema criptográfico de clave pública que se usa amplamente para a transmisión segura de datos. As mensaxes cífranse cunha chave pública, que se pode compartir abertamente. Co algoritmo RSA, unha vez que unha mensaxe foi cifrada coa clave pública, só se pode descifrar mediante unha clave privada (ou secreta). Cada usuario de RSA ten un par de claves composto polas súas claves públicas e privadas. Como o nome indica, a chave privada debe manterse en segredo. O acrónimo RSA provén dos apelidos de Ron Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman, quen describiu publicamente o algoritmo en 1977.