Acrónimos de I+D

I + D

I+D é o acrónimo de Investigación e desenvolvemento.

Actividades empresariais que as empresas realizan para innovar e introducir novos produtos e servizos. A I+D adoita identificar un problema no mercado, o tamaño do mercado, a demanda do mercado e a solución adecuada. O obxectivo é levar ao mercado novos produtos e servizos que teñan unha vantaxe competitiva e impulsen as vendas e a rendibilidade xerais.