Acrónimos POC

POC

POC é o acrónimo de Proba de concepto.

Unha maqueta, un programa piloto, unha versión limitada ou unha demostración a medida dun produto, servizo ou solución nun contexto de vendas. A proba de concepto demostra que a solución empresarial cumprirá os requisitos do cliente á vez que ofrecerá un caso de negocio convincente para a súa adopción.