Acrónimos MX

MX

MX é o acrónimo de Intercambiador de correo.

Un rexistro de intercambio de correo especifica o servidor de correo responsable de aceptar mensaxes de correo electrónico en nome dun nome de dominio. É un rexistro de recursos no sistema de nomes de dominio (DNS). É posible configurar varios rexistros MX, normalmente apuntando a unha matriz de servidores de correo para o equilibrio de carga e a redundancia.