Acrónimos de MFA

MFA

MFA é o acrónimo de Autenticación multifactorial.

Unha capa adicional de protección utilizada para garantir a seguridade das contas en liña máis aló dun nome de usuario e contrasinal. O usuario introduce o contrasinal e despois esíxese que introduza niveis adicionais de autenticación, ás veces responde cun código enviado por mensaxe de texto, correo electrónico ou a través dunha aplicación de autenticación.