Acrónimos de TI

IT

IT é o acrónimo de Tecnoloxía da Información.

Dentro das operacións dunha empresa, a tecnoloxía da información abarca a xestión de datos, a ciberseguridade, os sistemas de hardware e software internos, os sistemas de hardware e software aloxados externamente, a licenza de plataformas de terceiros, así como o hardware e o software do usuario final.