ISBN Acrónimos

ISBN

ISBN é o acrónimo de International Standard Book Number.

Un ISBN é un número de libro estándar internacional. Os ISBN tiñan 10 díxitos ata finais de decembro de 2006, pero desde o 1 de xaneiro de 2007 sempre consta de 13 díxitos. Os ISBN calcúlanse mediante unha fórmula matemática específica e inclúen un díxito de verificación para validar o número.

fonte: ISBN Internacional