Acrónimos ICP

ICP

ICP é o acrónimo de Perfil de cliente ideal.

homenaxes asociados aos clientes máis valiosos dunha empresa utilizados para identificar novos clientes potenciais. En vendas e mercadotecnia B2B, poden tratarse de datos de localización, firmográficos, de comportamento, cultura e sistemas. En vendas e mercadotecnia B2C, poden tratarse de datos de localización, demografía, comportamento, cultura e outros.