Acrónimos HTTP

HTTP

HTTP é o acrónimo de Protocolo de transporte de hipertexto.

Un protocolo de aplicación para sistemas de información distribuídos, colaborativos e hipermedia.