Acrónimos do GDPR

PIBR

GDPR é o acrónimo de Regulamento xeral de protección de datos.

Un regulamento sobre protección de datos e privacidade na Unión Europea e no Espazo Económico Europeo. Tamén aborda a transferencia de datos persoais fóra das áreas da UE e do EEE.