Acrónimos ETL

ETL

ETL é o acrónimo de Extraer, transformar e cargar.

Unha plataforma onde se combinan actividades de datos para recuperar datos dun sistema, transformalos ou convertelos segundo sexa necesario e colocalos noutro sistema. Os procesos ETL pódense conseguir mediante programación, pero a miúdo déixanse a unha plataforma de terceiros onde se poden activar ou programar os procesos.