Acrónimos ER

ER

ER é o acrónimo de Resolución da entidade.

O proceso de determinar cando as referencias a entidades do mundo real son equivalentes (a mesma entidade) ou non (entidades diferentes). Noutras palabras, é o proceso de identificar e vincular varios rexistros á mesma entidade cando os rexistros se describen de forma diferente e viceversa.