Acrónimos DXP

DXP

DXP é o acrónimo de Plataforma de Experiencia Dixital.

Un conxunto integrado de tecnoloxías fundamentais que admiten a composición, xestión, entrega e optimización de experiencias dixitais contextualizadas.

fonte: Gartner