Acrónimos DMARC

DMARC

DMARC é o acrónimo de Autenticación, informes e conformidade de mensaxes baseados no dominio.

Un protocolo de autenticación de correo electrónico deseñado para ofrecer aos propietarios de dominios de correo electrónico a posibilidade de protexer o seu dominio do uso non autorizado, coñecido habitualmente como suplantación de correo electrónico.