Acrónimos de DMA

DMA

DMA é o acrónimo de Asociación de datos e mercadotecnia.

Antigamente Direct Marketing Association, Data & Marketing Association é a maior asociación comercial dos Estados Unidos dedicada a servir todos os aspectos do marketing. En 2018, The ANA, unha das asociacións comerciais máis antigas e veneradas da industria do marketing, adquiriu a Data & Marketing Association.