Acrónimos de DKIM

DKIM

DKIM é o acrónimo de Correo identificado de DomainKeys.

Un protocolo de autenticación de correo electrónico que permite ao receptor comprobar que un correo electrónico que se afirma proceder dun dominio específico foi realmente autorizado polo propietario dese dominio.