Acrónimos CVR

CVR

CVR é o acrónimo de Taxa de conversión.

A taxa de conversión é a porcentaxe de usuarios que viron un anuncio ou unha chamada á acción fronte aos usuarios que realmente converteron. Unha conversión pode ser un rexistro, unha descarga ou, máis habitualmente, unha compra real. A taxa de conversión é unha métrica fundamental para medir o rendemento das campañas de mercadotecnia, das campañas de publicidade e da páxina de destino.