Acrónimos CSV

CSV

CSV é o acrónimo de Valores separados por comas.

Un formato de ficheiro común usado para exportar e importar datos dentro dos sistemas. Como o nome indica, os ficheiros CSV usan comas para separar os valores dos datos.