Acrónimos CSS

CSS

CSS é o acrónimo de Follas de estilo en cascada.

Unha metodoloxía para almacenar e aplicar a presentación dun documento escrito nunha linguaxe de marcado como HTML mediante un navegador. CSS é unha tecnoloxía fundamental da World Wide Web, xunto con HTML e JavaScript