Siglas CRR

CRR

CRR é o acrónimo de Taxa de retención de clientes.

A porcentaxe de clientes que mantén en relación ao número que tiña ao comezo do período (sen contar os novos clientes).