Acrónimos de CAN-SPAM

CAN-SPAM

CAN-SPAM é o acrónimo de Controlar o asalto á pornografía e á mercadotecnia non solicitada.

Esta é a lei estadounidense aprobada en 2003 que prohibe ás empresas enviar correos electrónicos sen permiso. Debe incluír unha opción de cancelar a subscrición en todos os correos electrónicos e non debe engadirlle nomes sen o permiso expreso.