CAGR acrónimos

CAGR

CAGR é o acrónimo de Taxa de crecemento anual composta.

A taxa media anualizada de crecemento dos ingresos entre dous anos dados, asumindo que o crecemento ten lugar a unha taxa composta exponencialmente.

fonte: Gartner