Acrónimos B2C

B2C

B2C é o acrónimo de Negocio ao consumidor.

O modelo de negocio tradicional das empresas que comercializan directamente ao consumidor. Os servizos de mercadotecnia B2C inclúen banca en liña, poxas e viaxes, non só venda polo miúdo.