Acrónimos API

API

API é o acrónimo de Interface de programación de aplicacións.

Un medio para que sistemas dispares soliciten, transmitan e consuman datos entre si. Do mesmo xeito que un navegador fai unha solicitude HTTP e devolve HTML, as API son solicitadas cunha solicitude HTTP e normalmente devolven XML ou JSON.