Acrónimos de AI

AI

AI é o acrónimo de Intelixencia Artificial.

Unha ampla rama da informática que se ocupa de construír máquinas intelixentes capaces de realizar tarefas que normalmente requiren intelixencia humana. Os avances na aprendizaxe automática e na aprendizaxe profunda están creando un cambio de paradigma en practicamente todos os sectores da industria tecnolóxica.