Acrónimos 3PL

3 PL

3PL é o acrónimo de Loxística de terceiros.

Uso por parte dunha empresa de empresas de terceiros para terceirizar elementos da súa xestión da cadea de subministración, distribución, almacenamento, cumprimento e servizos de informes asociados.