2FA Acrónimos

2FA

2FA é o acrónimo de Autenticación de dous factores.

Unha capa adicional de protección utilizada para garantir a seguridade das contas en liña máis aló dun nome de usuario e contrasinal. O usuario introduce o contrasinal e despois esixe que introduza o segundo nivel de autenticación, ás veces responde cun código enviado por mensaxe de texto, correo electrónico ou a través dunha aplicación de autenticación.